1. สรุปผลการประเมินศักยภาพหมอดินอาสา
  2. ตารางสรุปการสำรวจข้อมูลประเมินศักยภาพหมอดินอาสา
  3. แบบประเมินศักยภาพหมอดินอาสา
 
   
 
การแสดงผล Dashboard ศูนย์เรียนรู้
  1. แสดงผลบน PC และ Tablet ผ่าน Web Browser ได้แก่ Internet Explorer V.11 (IE11) Firefos V.53 และ Google Chome V.60
  2. การเรียกใช้งาน Dashboard บน Smart Phone ให้ไปที่เมนู "การกำหนดค่าและควบคุม Browser" > คลิก ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ "Request Desktop Site"  หรือ เมนูภาษาไทย "ขอเว็บไซต์เดสก์ท็อป"
  3. Dashboard ไม่รองรับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการ iOS ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ได้จากไฟล์ ด้านล่าง
>> ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (คลิกที่รูปเพื่อค้นหาข้อมูล)
 
>> ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (คลิกที่รูปเพื่อค้นหาข้อมูล)
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร คลิกที่นี่