หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี 2567

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน
นายสนิท ดำบรรณ์ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายดีน หะยีมะแซ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. บางเขา อ. หนองจิก จ. ปัตตานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน

นายสนิท ชาวป่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. บ้านไร่ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 4
นายคมสัน โคตรสีทา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 5
นายแดนนภา นันลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 6
นายนิคม ชูเมือง หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. โพนางดำตก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 7
นางดวงดาว กูริโอโส ไนอาเร็ตตี้ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 8
นายสถิตย์ พรหมรักษา หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก จ. กระบี่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 9
นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นศักดิ์ หมอดินอาสาประจำอำเภอ
ต. หัวโพ อ. บางแพ จ. ราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 10
นายสุนทร ทองคำ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. วังท่าช้าง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
     
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 11
นายคำหล้า ค่ายคำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
ต. น้ำไคร้ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 
หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ลำดับ 12
นายคนอง ปะทิ หมอดินอาสาประจำตำบล
ต. จอมพระ อ. ท่าวังผา จ. น่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7